Ürün Detayları

Geocell Sisteminin Avantajları

• Uygulama yapıldıktan sonra yük dayanım kapasitesindeki dikkate değer artış,
• Zemin seviyesindeki gerilmelerde dikkate değer azalış,
• Mıcır ile inşa edilmiş standart yapılara kıyasla katman yüksekliğinde azalış,
• Hava koşullarından bağımsız olarak uygulanmış olan geocell katmanında ağır makinelerin dolaşabilmesi

• Uygulama hızı (4 kişilik bir işçi takımı 1 günde yaklaşık 800-1000 m² uygulama yapabilmektedir.)
• Makine kullanmadan manuel uygulama,
• İnşaat alanından kazı ile elde edilmiş toprağın kullanılabilme olanağı.

 

 

 

 

 

 

GEOCELL KULLANIM ALANLARI

Yüzeysel Erozyondan Etkilenen Eğimli Yüzeylerin Stabilizasyonunda

Geocell hücre sistemlerinin bir diğer kullanım yeri de eğimli yerlerde yüzeysel erozyonu engellemek amacıyla karayolları yamaçlarında , petrol tanklarının çevresinde , yaşam alanlarında kullanılmasıdır.

Gerekli geoteknik incelemeler ve özel yazılımlar ile analitik analizler yapıldıktan sonra uygun tipteki geocell malzeme belirlenir ve uygulaması yapılır.

Dere Yatakları ve Hendek Stabilizasyonunda

Hücresel dolgu sistemlerinin diğer bir kullanım alanı da dere yatakları ıslahı ve hendeklerdir.

Yeşil Çatı Uygulamaları

Günümüzde ekolojik ve çevresel katkılarının yanı sıra gürültü kirliliği , ısı ve ses yalıtımı ve doğal yaşam alanına sağladığı katkılar nedeniyle yeşil çatı uygulamaları ön plana çıkmaya başlamıştır. Düz ve eğimli yeşil çatı sistemlerinde hücresel dolgu sistemi kullanılarak yeşil çatılar oluşturmak geocell malzemelerin diğer bir kullanım alanını teşkil eder.