Ürün Detayları

Kmat Kullanım Alanları

Sarp ve Dik Yerler

• Yükseltilmiş kara ve demiryollarının dik kenarlarının erozyondan korunmasında, köprü , viyadük , demiryolu üst geçit gibi yapıların dik kenarlarının erozyondan korunmasında,
• Kara ve demiryolu inşaatları sırasında oluşan yol-altı eğimlerinin erozyondan korunmasında
• Su arklarının cidarlarının erozyondan korunmasında,
• Ses önleyici toprak vadilerin erozyondan korunmasında,
• Toprak kaymalarının yüzeysel iyileştirilmesinde,

 

Kanal ve Arklarda

• Sulama ve drenaj kanallarının cidarlarında
• Su ulaşımı yapılan kanal ve nehirlerin kenarlarının deniz araçlarının yol açtığı  dalgalanmadan veya diğer su seviyesi yükseltilerinden korunmasında
• Su kanalı ve arklarının dış yanlarının ve genel anlamda sel koruma bariyerlerinin korunmasında


 

Özel Uygulamalar

• Tünel girişlerinin erozyondan korunmasında,
• Küçük kaya,taş parçalarının düşmesini engellemek için kullanılan metal ağın altında,
• Kaygan ve eğimli yüzeylerdeki bitki yetişen yüzeyin kaymasını engellemede (sulama kanallarının  betonla kaplanmasında),
• Katı atık depolama havzalarının üstünün kapatılmasında.


 Kullanım Alanları

Dağlık ve yamaç alanların aşırı kıraçlaşma ve bu alanların ihmali maalesef günümüzde heyelan , sel ve çamur kayması vakalarını arttırmıştır.Diğer yandan kamuoyu , belediyeleri sadece doğal afetlerin verdiği zararları önlemek için değil aynı zamanda sürdürülebilir gelişme ve daha iyibilgilenmiş yönetim işlemlerinin geliştirilmesi için toprak ıslahı yönetimlerini yeniden gözden geçirmeleri için zorlamışlardır.Yüzey erozyonunun önlenmesi, modern çevre korumanın temel bir parçasıdır. Erozyon kontrol ürünleri ve sistemleri, erozyonamaruz olan küçük parçacıkları rüzgar ve suyun aşındırıcı etkilerine karşı bir arada tutar , bitki tohumlarının alt tabakada tohumlanmasına imkan vererek yüzeyin bitkilendirilmeye uygun hale gelmesini sağlar.