Ürün Detayları

QDrain Uygulama Alanları

• Çatı bahçeleri , yeraltı otoparkları veya depolarının üstündeki yeşil alanlarda,
• Futbol sahalarındarında,
• Kara ve demiryolları şevlerinin altında kapilarite önleyici olarak,
• Temel altı drenaj katmanı olarak,
• Şevlerde ara drenaj katmanı olarak,

Katı Atık Havzalarında Eğimli Uygulama ;     

• Kapama uygulamalarında yağmur suyu ve biogazların drenajında,
• En alt su yalıtım tabakasından sızıntı olup olmadığını kontrol amaçlı,
• Alt su yalıtımının drenajında,
• Sızıntının katı atık havzasına yönlendirilmesinde,

Eğimli ve Diğer Uygulamalar ;

• Beton kanalların drenajında,
• Kazılmış ve suni tünellerin çevresel su drenajında,
• Yapıların içinde ve dışında bulunan depoların veya toprak konteynırların içinde,

Düşey veya Düşey Altı Uygulamalar ;

• Zemin, garaj veya temel duvarlarında,
• Betonarme veya toprakarme istinat duvarlarının drenajında,
• Toprak altı silo veya yapıların çevresel drenajında
• Kullanılıp atılan kalıplarda , tek tarafına su yalıtımlı geotekstil yapıştırılarak uygulanmasında,