Ürün Detayları

Uygulama Alanları

XGrid PET - XGrid PVA :

Geogridler çoklu donatılama uygulamaları için kullanılabilirler. Her projenin ihtiyaçlarına göre her bir ürün yeniden tasarlanabilir.

• Toprak yapıların donatılanmasında
•  Kara ve demiryolu banketlerinin altındaki yükün donatılması ve dağıtılması
• Düşük yük kapasiteli toprak zemine inşa edilmiş park ve meydan gibi alanların altındaki yükün donatılması ve dağıtılması

 

XGrid FG:

Bu geogridler özellikle yolların yıpranan tabakalarının donatılmasında tavsiye edilir.

Net Yapı, müşterilerine ürün seçiminden uygulamaya kadar destek olmakamacıyla bünyesinde çalışan mühendisler ile üretici firmalar arasında bir köprü vazifesi görerek derinlemesine bir araştırma ve son teknoloji yazılım kullanan üretici firmalarla olan işbirliği sonucu geosentetik alanında her hangi bir uygulama için uygun , tam ve güvenilir çözümler sunar. Boyutsal analiz , yapısal inceleme ve spesifikasyonların belirlenmesi sadece mühendis veya müteahhit için gerekli değil, aynı zamanda esnek ve modern çözümler sunan ve devamlı gelişen bir sektördeki uygulamacılar için de gereklidir. Proje büyüklüğü eğim ölçümleri yapılarak iç stabilite analizi yaparak ve ürün boyutlarını değerlendirerek kriterleri her aşamada kontrol ederek belirlenmelidir.

XGrid Zemin Güçlendirmesi 

XGrid, eğimli arazilerin toprak desteğiyle stabilizasyonundan,yol yüzey ve temellerinin donatılmasından, kara ve demiryolu banketlerinin donatılmasına kadar farklı problemlerde hızlı ve doğru çözümler sunmaktadır.