×

Geocell Hücresel Dolgu Sistemleri

Hücresel dolgu sisteminde kullanılan malzeme yüksek yoğunluklu polietilenden üretilmiş olup (PE-HD) farklı yüksekliklerdeki (50,75,100,150,200,250 mm) çeşitleriyle kullanım yerlerine göre çeşitlilik göstermektedir.

Malzemenin yüzeyi pürüzsüz , pürüzlü ve delikli olmak üzere 3 tipten oluşur. Malzeme şeritler halinde olup , şeritler iki ucundan tutulup açıldığında bal peteğine benzer bir hal almaktadır. Şeritler yan yana eklenerek kullanılmaktadır. Hücrelerin içi , kullanım amacına ve yüzey yüküne göre farklı malzemeler ile (kum, çakıl,toprak, öğütülmüş taş, beton vs.) doldurulabilir.


 Başlıca Kullanım Yerleri

• Alt Temel Güçlendirme( endüstriyel ve normal binaların temelllerinde , karayollarında ),
• Yüzeysel erozyondan etkilenen eğimli yüzeylerin stabilizasyonunda,
• Dere yatakları ve hendek stabilizasyonunda,
• İstinad duvarı inşaatında,
• Yeşil Çatı uygulamalarında,

 

 

Bir döşeme temeli , kalitesi ve durabilitesi için çok kritik ve önemlidir. Temel inşaatında uygun olmayan teknik parametreler çok ciddi sorunlara yol açabilir. (aşırı oturmalar , farklı oturmalar döşemeye zarar verir , çatlaklara yol açar ve ileride çok ciddi maliyetler oluşturur.) Özel yazılımlar kullanılarak döşemenin temelinin altına kullanılacak olan geocell tipi belirlenir ve içine mıcır doldurularak uygulama gerçekleştirilir. Böylece döşeme daha dayanıklı bir hale gelir , döşemede oluşabilecek deformasyonlar azalır , üzerine gelen yük daha geniş bir alana dağıtılmış olur. Ayrıca geocell kullanılması durumunda klasik sistemde döşeme altında kullanılacak olan mıcır kalınlığını ciddi oranda düşürerek çok ciddi ekonomi sağlar.

Hatta gerekli geoteknik koşulların sağlandığı durumlarda klasik sistemlerde kazık temel imalatına gerek kalmadan çözümler sunarak mali açıdan ciddi avantajlar sunar.

Geocell ile zemin iyileştirme , hipermarketler , büyük depolar , soğuk hava depoları , alışveriş merkezleri , normal binalar , park alanları , benzin istasyonları gibi çok geniş bir yelpazede kullanım alanı sunar. Ayrıca demiryollarında ve karayollarında yol yataklarının güçlendirilmesinde kullanılır.

 

GEOCELL NEDİR:

Alt temel güçlendirmesi, yüzeysel erezyondan etkilenen eğimli yüzeylerin stabilizasyonu, Dere yatakları ve hendek stabilizasyonu, istinat duvarı inşaatı ve yeşil çatı da kullanılan HDPE’den üretilen 100mm, 150mm, 200mm gibi farklı yüksekliklere sahip yapı malzemesidir.
 
Geocell kullanım alanları nerelerdir:
Geocell zemin iyileştirme , hipermarketler , büyük depolar , soğuk hava depoları , alışveriş merkezleri , normal binalar , park alanları , benzin istasyonları gibi çok geniş bir yelpazede kullanım alanı sunar. Ayrıca demiryollarında ve karayollarında yol yataklarının güçlendirilmesinde de kullanılır.
 
Geocell zemini nasıl güçlendirmektedir:
Özel yazılımlar kullanılarak döşemenin temelinin altına kullanılacak olan geocell tipi belirlenir ve içine mıcır doldurularak uygulama gerçekleştirilir. Böylece döşeme daha dayanıklı bir hale gelir , döşemede oluşabilecek deformasyonlar azalır , üzerine gelen yük daha geniş bir alana dağıtılmış olur. Ayrıca geocell kullanılması durumunda klasik sistemde döşeme altında kullanılacak olan mıcır kalınlığını ciddi oranda düşürerek çok ciddi ekonomi sağlar.
 
Geocell çalışma sistemi nasıldır:
Malzemenin yüzeyi pürüzsüz , pürüzlü ve delikli olmak üzere 3 tipten oluşur. Malzeme şeritler halinde olup , şeritler iki ucundan tutulup açıldığında bal peteğine benzer bir hal almaktadır. Şeritler yan yana eklenerek kullanılmaktadır. Hücrelerin içi , kullanım amacına ve yüzey yüküne göre farklı malzemeler ile (kum, çakıl, toprak, öğütülmüş taş, beton vs.) doldurulabilir.
 

Avantajları

• Uygulama yapıldıktan sonra yük dayanım kapasitesindeki dikkate değer artış,
• Zemin seviyesindeki gerilmelerde dikkate değer azalış,
• Mıcır ile inşa edilmiş standart yapılara kıyasla katman yüksekliğinde azalış,
• Hava koşullarından bağımsız olarak uygulanmış olan geocell katmanında ağır makinelerin dolaşabilmesi
• Uygulama hızı (4 kişilik bir işçi takımı 1 günde yaklaşık 800-1000 m² uygulama yapabilmektedir.)
• Makine kullanmadan manuel uygulama,
• İnşaat alanından kazı ile elde edilmiş toprağın kullanılabilme olanağı.
Geocell kullanılması durumunda klasik sistemde döşeme altında kullanılacak olan mıcır kalınlığını ciddi oranda düşürerek çok ciddi ekonomi sağlar

Evet ayni şeydir.

Alt temel güçlendirmesi, Yüzeysel erezyondan etkilenen eğimli yüzeylerin stabilizasyonu, dere yatakları ve hendek stabilizasyonu, istinat duvarı inşaatı ve yeşil çatılardır.

Zemin iyileştirme için kullanılan HDPE’den üretilen içerisine kum, çakıl, toprak, beton v.b doldurulabilen yapı malzemesidir.

Özel yazılımlar kullanılarak döşemenin temelinin altına kullanılacak olan geocell tipi belirlenir

GeoCell, hücresel dolgu sistemlerinde kullanılan önemli bir malzemedir. Pek çok yapıda bu sistemin kullanıldığını görmek mümkündür. Pürüzsüz, pürüzlü ve delikli olmak üzere farklı malzeme çeşitleri mevcuttur. Projenin planlama aşamasında ihtiyaçlar ve hedefler belirlenmelidir. Yapı gereksinimleri göz önünde bulundurularak hangi tür GeoCell kullanılacağına karar verilir. Uygulamanın yapılacağı alan proje hedefleri göz önünde bulunarak düzeltilmelidir. Zemin iyileştirme için sistem içerisinde kum, çakıl, toprak ve beton gibi farklı malzemeler kullanılır. Hangi malzeme türünün kullanılacağı ve GeoCell yüksekliği tasarım aşamasında belirlenir. GeoCell levhaları proje planında belirlendiği şekilde yerleştirilir ve birleştirme elemanları kullanılarak bir araya getirilir. Hücresel yapının içerisine doldurulacak olan malzeme, proje ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Son teknoloji ürünü yazılımlar ile döşeme temelinin altına uygulanacak olan GeoCell türü belirlenir. Döşemeyi daha dayanıklı bir hale getirmek için iç kısmı mıcır ile doldurulur. Bu sistem ile zemine yüklenen ağırlığı eşit bir şekilde dağıtabilir ve döşemede oluşabilecek deformasyonları asgari düzeye indirebilirsiniz.

GeoCell fiyatları kullanılacak malzemelere ve proje gereksinimlerine göre değişiklik gösterir. Proje ölçeği, fiyat belirleme aşamasında etkin rol oynar. Büyük ölçekli projelerde daha geniş bir alanın güçlendirilmesi gerekir. Bu sebeple proje alanının büyümesi daha fazla malzeme kullanımına ve maliyet artışına sebep olur. Levha fiyatları genellikle metrekare başına hesaplanır. Küçük ölçekli projelerde kullanılan temel levhalar genellikle daha düşük maliyetlere sahip olur. Döşemelerde dayanıklılığı artıran özel tasarım ürünlerin metrekare başına birim fiyatı artış gösterebilir. Malzeme kalitesi maliyet üzerinde etkiye sahiptir. GeoCell kullanılan dolgu sistemleri, döşeme altında kullanılan mıcır kalınlığını düşürerek zemin güçlendirme işlemlerinde ekonomik çözümler sunar. Büyük projelerde gerçekleştirilen toplu alımlar fiyat indirimi sağlayabilir. Projeniz için spesifik bir fiyat bilgisi almak için uzman profesyonellerden yardım alabilirsiniz.

Hücresel dolgu sistemi altyapı projelerinde güçlendirme çalışmaları için kullanılır. Bir dizi bağlantı hücrelerinden oluşan bu sistem ile yeşil çatı tasarımı, peyzaj düzenlemeleri ve su yönetimi projeleri gerçekleştirilir. Endüstriyel ve normal binaların temellerinde altyapı güçlendirme çalışmaları için GeoCell kullanılır. Hücresel dolgu sistemleri ile eğimli yüzeylerin erozyon tehlikesine karşı korunması için stabilizasyon çalışması gerçekleştirilir. İstinad duvarı inşaatında güvenliği sağlamak için teknik parametreler kritik önem taşır. GeoCell hücresel dolgu sistemi dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla eğimli bölgelerde sürdürülebilir çözümler sunar. Kıyı ve deniz inşaatlarında erozyonun önlenmesi için GeoCell yapı malzemesi sıklıkla kullanılır. Kıyı hatlarının yer değiştirmesini önlemek için zemin stabilizasyonuna ihtiyaç duyulur. Deniz kıyısındaki dolgu sistemleri güçlendirilerek rıhtım inşaatlarına olanak sağlanır. Kıyı bölgelerinde dolgu sistemi hücrelerinin içerisinde genellikle kum tercih edilir. Proje ihtiyaçlarına ya da yerel inşaat standartlarına göre kullanılan malzemeler ve uygulanan teknikler değişiklik gösterir.